Constructii si proiecte case Apartamente Noi Bucuresti

Acte necesare pentru achiziția sau vânzarea unui teren

Actualizat la: 19 Decembrie 2017

Sumar

După ce am văzut care sunt criteriile conform cărora puteți să alegeți poziția și suprafața terenului pe care veți construi, urmează punerea în aplicare a pasului următor, respectiv achiziționarea terenului. Acest lucru se poate transforma într-o adevărată corvoadă de drumuri între ghișee, dacă nu sunteți puși în temă asupra actelor necesare.

Fie că sunteți tineri căsătoriți şi doriți să beneficiați de facilitățile legale la cumpărarea unei case, sau fie că, pur şi simplu, doriți să vă realizați visul şi să vă construiți o casă, trebuie să aveți în vedere şi aspectele ce țin de birocrație.

În cele ce urmează, vă vom prezenta care sunt actele necesare în cazul încheierii unui contract de vânzare-cumpărare a unui teren sau a unei case, pentru a vă forma o imagine de ansamblu cu privire la complexitatea acestei activități.

Share pe Facebook Inapoi sus

Ce acte sunt necesare pentru un vânzarea sau cumpărarea unui teren?

Dacă terenul se obține printr-un contract de vânzare-cumpărare, după ce cădeți de acord cu vânzătorul asupra diferitelor aspecte privind prețul, modalitatea de efectuare a plății, etc, trebuie să vă prezentați în fața unui notar public pentru a legaliza contractul de vânzare-cumpărare.

Documentele pe care trebuie să le prezentați în fața notarului sunt următoarele:

Actul de proprietate

Vânzătorul deține un astfel de titlu de proprietate asupra terenului. Prin intermediul acestuia se poate urmări parcursul juridic prin care a fost obținut terenul. Dintre acestea, amintim actul de vânzare-cumpărare. Acesta se poate încheia cu o persoană fizică sau juridică sau cu o instituție a statului. De asemenea, o altă modalitate de obținere a terenului este moștenirea sau donația.

Documentația cadastrală a terenului

Această documentație cadastrală a terenului se întocmește de către o persoană fizică sau juridică autorizată și trebuie să fie avizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară din zona în care se află situat terenul. În această documentație se regăsesc măsurători și o serie de date tehnice.

PAD-ul (Planul de amplasament și delimitare) reprezintă cea mai importantă parte din acest dosar şi este cel care vă interesează pe dumneavoastră. Acesta reprezintă un desen în care este delimitată fiecare parcelă în parte, cu suprafața sa și categoria de folosință specifică.

Extrasul de carte funciară pentru autentificare

Extrasul de carte funciară se eliberează de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară din zona în care se află situat terenul. În cadrul acestuia, se regăsesc informații precum numărul cadastral, suprafața terenului etc. Termenul de valabilitate al extrasului este de 10 zile, începând cu ziua înregistrării cererii la O.C.P.I.

Certificatul de atestare fiscală

Certificatul de atestare fiscală se emite de către organele fiscale din zona în care este situat terenul, la cererea vânzătorului. Prin intermediul acestui certificat, se atestă faptul că vânzătorul a achitat toate datoriile fiscale referitoare la teren, până în data de 1 a lunii următoare celei în care se încheie contractul. Durata de eliberare este de cel mult 3 zile de la data depunerii cererii.

Actele de identitate

Ca la încheierea oricărui proces de legalizare, și în cazul acțiunii de vânzare-cumpărare a terenului sunt necesare actele de identitate, atât al vânzătorului, cât și al cumpărătorului. Acestea se vor prezenta în original. Nu uitați, înainte de a demara un astfel de proces, să verificați data expirării actelor de identitate.

Procura autentică a mandatarului

În cazul în care sunteți prins cu alte activități și nu puteți participa la încheierea contractului de vânzare-cumpărare a terenului, nu este nicio problemă. Puteți desemna un mandatar care să vă reprezinte. Ceea ce trebuie să faceți este să solicitați eliberarea unei procuri pe numele mandatarului la un birou notarial.

Contractul de vânzare-cumpărare

Contractul de vânzare-cumpărare se redactează în general de către notarul public, dar poate fi redactat și de către vânzător sau cumpărător. Contractul este constituit din 3 elemente principale: obiectul sau bunul, respectiv terenul, în acest caz; prețul; părțile, respectiv vânzătorul şi cumpărătorul.

Este important de știut faptul că, înainte de legalizarea contractului de vânzare-cumpărare, se va calcula și încasa de către notarul public impozitul aferent venitului pe care îl dobândește vânzătorul. Fără aceasta nu se poate înscrie în cartea funciară dreptul de proprietate al cumpărătorului.

Acte necesare pentru cadastru și intabularea terenului

Dacă dețineți un teren neintabulat, pe care doriți să construiți o clădire, trebuie să realizați mai întâi intabularea acestuia. Documentele necesare pentru acest proces sunt următoarele:

Studiul geotehnic

După încheierea acestor activități birocratice, înainte de a începe să construiți efectiv, vă recomandăm să apelați și la realizarea unui studiu geotehnic. În cazul construcțiilor de importanță redusă din mediul rural (maximum P+1), nu este obligatorie realizarea unui astfel de studiu geotehnic, dar este recomandată pentru siguranța dumneavoastră.

Studiul geotehnic se realizează în laboratoare specializate și atestate MLPTL și reprezintă o analiză a condițiilor de teren și a capacității portante a terenului, în funcție de diverși parametri. Prețul unui astfel de studiu variază în funcție de mai mulți parametri: regim de înălțime, lungime și lățime construcție etc.

În general, pentru o casă de locuit, prețul poate ajunge la câteva sute de lei. Vă încurajăm să apelați la realizarea unui studiu geotehnic, chiar dacă va fi mai ridicat costul inițial al construcției, întrucât se pot evita semnificative pagube materiale ulterioare.

Concluzii pentru actele necesare cumpărării unui teren

Pentru a evita neplăcerile, ar trebui urmați pașii descriși anterior pentru a achiziționa terenul dorit.

Acum, după ce aveți terenul dorit puteți trece la următorul pas în construirea casei de vis, respectiv obținerea documentelor necesare pentru demararea activității de construire a imobilului.

Părerea dumneavoastră contează!

Ajutați-ne să îmbunătățim site-ul completând formularul de mai jos!

Dacă doriți să fiți notificat după ce efectuăm modificarea, vă rugăm să ne lăsați adresa de e-mail.