DALL·E 2023 11 20 16.36.00 An illustration of a newly constructed house surrounded by various documents such as blueprints a construction permit a cadastral plan and a certif Cum se intabulează o casă nou construită
Durată lectură: 3 minute

Bună ziua, sunt Alexandru și în acest articol îmi propun să răspund la o întrebare pe care o primesc aproape săptămânal: cum se legalizează o nouă construcție, procesul de intabulare.

Intabularea unei case nou construite este un proces important pentru a asigura înregistrarea legală a proprietății imobiliare. Ca să stabilim un context, reiau toți pașii procesului de construcție și legalizare a unei case:

 1. Obținerea Certificatului de Urbanism: Acesta este primul pas și presupune solicitarea unui Certificat de Urbanism de la autoritatea locală. Acest document stabilește cerințele legale pentru construcție.
 2. Proiectarea Casei: După obținerea Certificatului de Urbanism, urmează etapa de proiectare a casei, care trebuie realizată de un arhitect autorizat.
 3. Obținerea Autorizației de Construcție: Cu proiectul finalizat, trebuie solicitată o Autorizație de Construcție de la primărie. Pentru aceasta, sunt necesare mai multe documente, inclusiv proiectul tehnic, studii de sol, etc.
 4. Construcția Efectivă a Casei: După obținerea autorizației, se poate începe construcția. Pe parcursul construcției, este important să se respecte toate normele și reglementările în vigoare.
 5. Recepția la Terminarea Lucrărilor: La finalizarea construcției, este necesar să se facă o recepție a lucrărilor. Aceasta implică verificarea conformității construcției cu proiectul aprobat.
 6. Obținerea Certificatului de Urbanism pentru Intabulare: Acest certificat este necesar pentru a demonstra că construcția a fost finalizată conform planului aprobat.
 7. Depunerea Cererii de Intabulare la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI): Se depune o cerere de intabulare împreună cu Certificatul de Urbanism pentru Intabulare, planul cadastral al imobilului și alte documente necesare.
 8. Plata Taxelor: Pentru intabulare sunt necesare taxe de cadastru și intabulare, a căror valoare variază în funcție de zona și dimensiunea proprietății.
 9. Înregistrarea Proprietății: După procesarea cererii și plata taxelor, proprietatea va fi înregistrată în Cartea Funciară, iar proprietarul va primi un extras de carte funciară pentru autentificare.

Acum haideți să ne concentrăm doar pe pașii relevanți pentru acest articol (de la 5 la 9):

Recepția la Terminarea Lucrărilor

 • Procedura: Odată ce construcția casei este finalizată, trebuie organizată o recepție a lucrărilor. Aceasta presupune verificarea conformității construcției cu proiectul aprobat și normele tehnice în vigoare.
 • Documente necesare: Proces verbal de recepție, certificatul de conformitate, rapoarte și înregistrări ale inspecțiilor efectuate pe parcursul construcției.
 • Costuri: Costurile pot varia în funcție de dimensiunea construcției și de tarifele specialiștilor implicați (ex: ingineri, inspectori). Un proces verbal de recepție poate costa de la câteva sute la câteva mii de lei.

Obținerea Certificatului de Urbanism pentru Intabulare

 • Procedura: Acest certificat este necesar pentru a demonstra finalizarea legală a construcției conform planului inițial și pentru a începe procedura de intabulare.
 • Documente necesare: Cerere tip, copie după actul de proprietate, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
 • Costuri: Costul certificatului de urbanism variază, dar poate fi în jur de 100-300 de lei.

Depunerea Cererii de Intabulare la OCPI

 • Procedura: Cererea de intabulare se depune la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară local. Acest pas formalizează înregistrarea proprietății în sistemul cadastral și în cartea funciară.
 • Documente necesare: Cerere de intabulare, certificat de urbanism pentru intabulare, planul cadastral al imobilului, documente de identitate, acte de proprietate, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
 • Costuri: Taxele de cadastru și intabulare variază în funcție de zonă și de dimensiunea proprietății, dar pot ajunge de la câteva sute la câteva mii de lei.

Plata Taxelor

 • Procedura: Plata taxelor se face fie la OCPI, fie online, în funcție de facilitățile oferite de oficiul local.
 • Costuri: Taxele pot include taxe de cadastru, taxe de intabulare și alte taxe administrative. Costul total poate varia semnificativ în funcție de regiune și de complexitatea cazului.

Înregistrarea Proprietății

 • Procedura: După procesarea cererii și confirmarea plății taxelor, proprietatea este înregistrată oficial în cartea funciară, iar proprietarul primește un extras de carte funciară pentru autentificare.
 • Documente finale: Extras de carte funciară pentru autentificare.
 • Durata: Procesul de înregistrare poate dura de la câteva zile la câteva săptămâni, în funcție de volumul de muncă al OCPI.

Note importante:

 • Aceste costuri și proceduri sunt estimative și pot varia în funcție de regiune și de specificul cazului.
 • Este recomandat să consultați un specialist în domeniul imobiliar sau un avocat pentru a asigura conformitatea cu legislația locală și pentru a naviga eficient prin acest proces complex.

Consultanță gratuită

Pentru a afla exact procedura și costurile pentru cazul dumneavoastră, vă invit să ne contactați. Vă costă doar o vizită la biroul nostru din București și câteva ore – în care sigur veți afla multe informații foarte utile în demersul dumneavoastră de a construi o casă.

Preferați o casă deja construită?

Răsfoiți oferta completă de locuințe noi din București și Ilfov pe portalul nostru, eDezvoltator.ro.

Contact

Str. Turda Nr. 98, București 0745 844 973 [email protected]

© 2024 CASE BINE FACUTE SRL

Website și SEO de CELSO Web